Uygulanabilir

Çözüm ve hizmetlerimizin firmanızın mevcut yapısına uygulanabilir & sürdürülebilir olması en önemli önceliklerimizdendir.

Etkili

Sizlere sağlayacağımız faydanın; iş süreçlerinde, operasyon hızınızda & maliyetlerinizde anlamlı bir değişim yaratması için çalışırız.

Çevik

Hizmetlerimizde hızlı aksiyon & sonuç ilkesini benimseriz ve sürekli gelişime inanırız.

Profesyonel

Tüm hizmetlerimizde alanlarında tecrübeli & yetkin ekibimiz ile yanınızdayız. Farklı disiplinlerden uzmanlarımız en büyük gücümüzdür.

Uygulanabilir

Çözüm ve hizmetlerimizin firmanızın mevcut yapısına uygulanabilir & sürdürülebilir olması en önemli önceliklerimizdendir.

Etkili

Sizlere sağlayacağımız faydanın; iş süreçlerinde, operasyon hızınızda & maliyetlerinizde anlamlı bir değişim yaratması için çalışırız.

Çevik

Hizmetlerimizde hızlı aksiyon & sonuç ilkesini benimseriz ve sürekli gelişime inanırız.

Profesyonel

Tüm hizmetlerimizde alanlarında tecrübeli & yetkin ekibimiz ile yanınızdayız. Farklı disiplinlerden uzmanlarımız en büyük gücümüzdür.

KVKK Nedir?

‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ (KVKK), kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uygulamaları gereken iş süreçlerini ve uygulayacakları güvenlik kurallarını düzenlemektedir. Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir.

‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ (KVKK), kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uygulamaları gereken iş süreçlerini ve uygulayacakları güvenlik kurallarını düzenlemektedir. Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir.

KVKK’ya uyulmaması durumunda şirketiniz aşağıdaki cezalarla karşılaşabilir;
• Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,
• Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
• Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
• Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,idari para cezası verilir.

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?

1 –Kapsamlı uyum raporu hazırlanması
Veri envanteri mevzuatlara uygun hazırlanır ve boşluk analizleri yapılarak, veri türleri, tüm iç mevzuat, IT sistemleri, kişisel verilerin aktarım durumları, mevcut idari ve teknik tedbirler, yetkiler, örnek sözleşmeler ve iş süreçleri incelenir.
2 – İdari Tedbirler Süreci
Uyum Raporu’nun ardından idari tedbirlerin alınması başlar. Bu kapsamda mevzuatlara uygun aydınlatma ve rıza metinleri, iç prosedür güncellemeleri, olmayan prosedürlerin hazırlanması, veri anonimleştirme, silme süreçleri düzenlemeleri gibi başlıkları içeren tedbirler çalışılır.

 

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?

1 –Kapsamlı uyum raporu hazırlanması
Veri envanteri mevzuatlara uygun hazırlanır ve boşluk analizleri yapılarak, veri türleri, tüm iç mevzuat, IT sistemleri, kişisel verilerin aktarım durumları, mevcut idari ve teknik tedbirler, yetkiler, örnek sözleşmeler ve iş süreçleri incelenir.
2 – İdari Tedbirler Süreci
Uyum Raporu’nun ardından idari tedbirlerin alınması başlar. Bu kapsamda mevzuatlara uygun aydınlatma ve rıza metinleri, iç prosedür güncellemeleri, olmayan prosedürlerin hazırlanması, veri anonimleştirme, silme süreçleri düzenlemeleri gibi başlıkları içeren tedbirler çalışılır.

3 – Teknik Tedbirler Süreci; Uyum Raporunda yer alan minimum teknik gerekliliklere ilişkin sistem denetimi IT ekibimiz tarafından yapılır.

4 – Bildirim & Kayıt İşlemleri
Gerekli düzenliyeci otorite sicillerine kayıt işlemleri, veri sorumlusu, veri kontrolcüsü atanması süreçleri sağlanır.
5 – Sürekli Faaliyetler
– Veri envanteri güncellenir,
– Eğitim hizmetleri
– Denetim hizmetleri
– Yeni yasal düzenlemelere göre bilgilendirilme ve gerekli güncellemeler,
– Yeni faaliyet alanları veya faaliyet değişiklikleri için gerekli güncellemeler,
– Danışmanlık hizmetleri

Farkımız &Yöntemimiz

KVKK hem IT hem de yasal olarak disiplinler arası bir çalışma gerektirmektedir. Bu kapsamda hem hukuh hem de teknoloji alanında tecrübelerimiz ile sürecinizi A’dan Z’ye KVKK’ya uyumlu hale getirebiliyoruz.

Farkımız &Yöntemimiz

KVKK hem IT hem de yasal olarak disiplinler arası bir çalışma gerektirmektedir. Bu kapsamda hem hukuh hem de teknoloji alanında tecrübelerimiz ile sürecinizi A’dan Z’ye KVKK’ya uyumlu hale getirebiliyoruz.

Econtech_logo_white (1) 1

Kompleks Regülasyon, Finans, Proje Yönetimi & IT süreçlerinizi sizin için; sürdürülebilir ve basit çözümlere çevirelim…

YTÜ Teknopark Çifte Havuzlar Mh. Eski Londra Asf. Cad. D2 Blok No:151/1F Esenler İstanbul
Econtech_logo_white 1 1

Kompleks regülasyon finans,proje yönetimi süreçlerinizi sizin için sürdürebilir basit çözümlerle çevirelim

info@econtech.com.tr

+90 212 483 74 08

YTÜ Teknopark Çifte Havuzlar Mh. Eski Londra Asf. Cad. D2 Blok No:151/1F Esenler İstanbul