Uygulanabilir

Çözüm ve hizmetlerimizin firmanızın mevcut yapısına uygulanabilir & sürdürülebilir olması en önemli önceliklerimizdendir.

Etkili

Sizlere sağlayacağımız faydanın; iş süreçlerinde, operasyon hızınızda & maliyetlerinizde anlamlı bir değişim yaratması için çalışırız.

Çevik

Hizmetlerimizde hızlı aksiyon & sonuç ilkesini benimseriz ve sürekli gelişime inanırız.

Profesyonel

Tüm hizmetlerimizde alanlarında tecrübeli & yetkin ekibimiz ile yanınızdayız. Farklı disiplinlerden uzmanlarımız en büyük gücümüzdür.

Uygulanabilir

Çözüm ve hizmetlerimizin firmanızın mevcut yapısına uygulanabilir & sürdürülebilir olması en önemli önceliklerimizdendir.

Etkili

Sizlere sağlayacağımız faydanın; iş süreçlerinde, operasyon hızınızda & maliyetlerinizde anlamlı bir değişim yaratması için çalışırız.

Çevik

Hizmetlerimizde hızlı aksiyon & sonuç ilkesini benimseriz ve sürekli gelişime inanırız.

Profesyonel

Tüm hizmetlerimizde alanlarında tecrübeli & yetkin ekibimiz ile yanınızdayız. Farklı disiplinlerden uzmanlarımız en büyük gücümüzdür.

Kurumsal Yönetim Nedir?

KRY faaliyetleriniz sırasında maruz kalınan/kalınabilecek olan risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrol edilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi sürecidir. Stratejiyi, süreçleri, insanları, teknolojiyi ve bilgi birikimini, kurumların karşılaşabileceği belirsizlikleri değerlendirebilmeleri, yönetebilmeleri ve hissedar değeri yaratabilmeleri amacıyla tutarlı bir yaklaşımdır.


Kurumsal Yönetim Nedir?

KRY faaliyetleriniz sırasında maruz kalınan/kalınabilecek olan risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrol edilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi sürecidir. Stratejiyi, süreçleri, insanları, teknolojiyi ve bilgi birikimini, kurumların karşılaşabileceği belirsizlikleri değerlendirebilmeleri, yönetebilmeleri ve hissedar değeri yaratabilmeleri amacıyla tutarlı bir yaklaşımdır.


KRY yaklaşımı uygulamayan firmalarda riskler “silo” yaklaşımıyla yönetilmektedir ve sonuç olarak büyük resmi görememe, taşınan toplam riski ölçememe, hızlı ve kapsamlı aksiyon alamama problemleri doğmaktadır.

Değişen mevzuat, müşteri beklentileri, artan rekabet, doğal afetler, küreselleşme, tekonolojik yenilikler, politik istikrarsızlık, ekonomik dalgalanmalar gibi dış etmenler ve sistem değişiklikleri, hızlı karar alma ihtiyaçları, yeni ürünler, performans ölçümü, çalışanlarla ilişkiler gibi iç etmenler sistematik bir kurumsal risk yönetimi anlayışını zorunlu kılmaktadır.

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?

EconTech & Advisory olarak müşterilerimize hedeflerine ulaşmayı engelleyebilecek riskleri belirlemek & yönetmek üzere bir risk yönetimi programı oluşturulması ve programın sürekliliğinin sağlanması konularında destek olmaktayız.

KRY sistemlerinizi uluslararası kabul görmüş olan COSO – Entegre Risk Yönetimi Çerçevesine uygun hazırlamaktayız.

 

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?

EconTech & Advisory olarak müşterilerimize hedeflerine ulaşmayı engelleyebilecek riskleri belirlemek & yönetmek üzere bir risk yönetimi programı oluşturulması ve programın sürekliliğinin sağlanması konularında destek olmaktayız.

KRY sistemlerinizi uluslararası kabul görmüş olan COSO – Entegre Risk Yönetimi Çerçevesine uygun hazırlamaktayız.

 

KRY konusunda tecrübeli ve sertifikalı uzmanlarımızla aşağıdaki konularda size yardımcı olabiliriz;

  • Temel risk stratejisinin belirlenmesi
  •  KRY faaliyetlerinin etkinlik ve olgunluk analizi-değerlendirmesi
  • İşletmeniz için kry risk programının ve çerçevesinin oluşturulması
  • Kurumsal risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi
  • Kurumsal risk envanterinin ve risk haritalarının oluşturulması
  • Anahtar risk göstergelerinin belirlenmesi
  • KRY eğitimlerinin verilmesi
  • Gerekli yönetmeliklerin oluşturulması

Farkımız &Yöntemimiz

EconTech & Advisory’de İç Denetim, Risk Yönetimi, Uyum ve İç Kontrol bölümlerinde çalışan profesyonellerimiz sektöründe lider konumlarda olan birçok yerel ve uluslararsı şirkette çalışmalar yapmış ve mesleki sertifikasyonlara sahiptirler. Bankacılıktan İnşaata, Bilişimden Sigortacılığa kadar pek çok sektörde tecrübesi bulunan ekibimiz ihtiyaçlarınız için küresel standartlarda sizlere hizmet sunacaktır.

Farkımız &Yöntemimiz

EconTech & Advisory’de İç Denetim, Risk Yönetimi, Uyum ve İç Kontrol bölümlerinde çalışan profesyonellerimiz sektöründe lider konumlarda olan birçok yerel ve uluslararsı şirkette çalışmalar yapmış ve mesleki sertifikasyonlara sahiptirler. Bankacılıktan İnşaata, Bilişimden Sigortacılığa kadar pek çok sektörde tecrübesi bulunan ekibimiz ihtiyaçlarınız için küresel standartlarda sizlere hizmet sunacaktır.

Econtech_logo_white (1) 1

Kompleks Regülasyon, Finans, Proje Yönetimi & IT süreçlerinizi sizin için; sürdürülebilir ve basit çözümlere çevirelim…

YTÜ Teknopark Çifte Havuzlar Mh. Eski Londra Asf. Cad. D2 Blok No:151/1F Esenler İstanbul
Econtech_logo_white 1 1

Kompleks regülasyon finans,proje yönetimi süreçlerinizi sizin için sürdürebilir basit çözümlerle çevirelim

info@econtech.com.tr

+90 212 483 74 08

YTÜ Teknopark Çifte Havuzlar Mh. Eski Londra Asf. Cad. D2 Blok No:151/1F Esenler İstanbul