Operasyonel Strateji ve Maliyet Nedir?

Karmaşık ve yetersiz operasyonel model yapıları – Pazar, rekabet dinamikleri, ve/veya iş stratejisinde önemli değişiklikler – Fonlama ihtiyaçları – Teknoloji veya regülasyon kaynaklı değişim gibi nedenler işletmelerin operasyonel stratejilerini güncel tutmaları ve maliyet yönetimi açısından ihtiyaçları beraberlerinde getirmektedirler.

  • Bu kapsamda işletmelerin aşağıdaki konu ve süreçlerde iyileştirme ihtiyaçları doğmaktadır:
  • Stratejik kaynak kullanımı
  • Satın alma organizasyonu
  • Harcama analitiği
  • Sözleşme yönetimi
  • Kategori yönetimi
  • Satın alma maliyet tasarrufu yöntemi
  • Ürün karlılığı analizi

Sizin için Ne Yapabiliriz?

EconTech & Advisory, maliyete doğrudan etki eden satın alma, bütçe gibi organizasyonların geleneksel destek rolünden stratejik bir fonksiyona dönüşümlerine yardımcı olur. Karmaşık dönüşüm projelerini, detaylı harcama analitiği, verimli iş süreçleri ve araçları gibi uygulamaları hayata geçirir.

Farkımız & Yöntemimiz

EconTech & Advisory birçok sektörde ve farklı hacimdeki işletmelerdeki iş ve süreç geliştirme tecrübesiyle sizlerin operasyonlarını finansal modelleriyle uyumlu hale getirerek, etkin kaynak kullanımı ve marj iyileştirmeleri ile seçilen pazarda başarıya ulaşmanıza yardımcı olur.