KVKK Nedir?

‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ (KVKK), kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uygulamaları gereken iş süreçlerini ve uygulayacakları güvenlik kurallarını düzenlemektedir. Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir.

KVKK’ya uyulmaması durumunda şirketiniz aşağıdaki cezalarla karşılaşabilir;
• Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,
• Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
• Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
• Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,idari para cezası verilir

Sizin için Ne Yapabiliriz?

1 –Kapsamlı uyum raporu hazırlanması
Veri envanteri mevzuatlara uygun hazırlanır ve boşluk analizleri yapılarak, veri türleri, tüm iç mevzuat, IT sistemleri, kişisel verilerin aktarım durumları, mevcut idari ve teknik tedbirler, yetkiler, örnek sözleşmeler ve iş süreçleri incelenir.
2 – İdari Tedbirler Süreci
Uyum Raporu’nun ardından idari tedbirlerin alınması başlar. Bu kapsamda mevzuatlara uygun aydınlatma ve rıza metinleri, iç prosedür güncellemeleri, olmayan prosedürlerin hazırlanması, veri anonimleştirme, silme süreçleri düzenlemeleri gibi başlıkları içeren tedbirler çalışılır.
3 – Teknik Tedbirler Süreci
Uyum Raporunda yer alan minimum teknik gerekliliklere ilişkin sistem denetimi IT ekibimiz tarafından yapılır. Yeni donanım ve yazılım maliyeti gerektirmeyen eksikler hizmet kapsamızda tarafımızca giderilir. Ek maliyet gerektiren tedbirler hakkında çalışma yapılır.
4 – Bildirim & Kayıt İşlemleri
Gerekli düzenliyeci otorite sicillerine kayıt işlemleri, veri sorumlusu, veri kontrolcüsü atanması süreçleri sağlanır.
5 – Sürekli Faaliyetler

  • Veri envanteri güncellenir
  • Eğitim hizmetleri
  • Denetim hizmetleri
  • Yeni yasal düzenlemelere göre bilgilendirilme ve gerekli güncellemeler,
  • Yeni faaliyet alanları veya faaliyet değişiklikleri için gerekli güncellemeler,
  •  Danışmanlık hizmetler

Farkımız & Yöntemimiz

KVKK hem IT hem de yasal olarak disiplinler arası bir çalışma gerektirmektedir. Bu kapsamda hem hukuh hem de teknoloji alanında tecrübelerimiz ile sürecinizi A’dan Z’ye KVKK’ya uyumlu hale getirebiliyoruz.