Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı hizmetimiz aşağıdaki çalışmaları içeren bir paket olarak sizlere sunulmaktadır.

Şirketinizin mevcut üst yönetim yapıları Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında değerlendirilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulması gereken üst yönetim yapısı görev tanımları ve çalışma şekilleri ile birlikte belirlenmekte, yetki ve sorumlulukları dokümante edilmektedir.

Kurumsal yönetimin önemli bir adımı olarak etkin ve verimli bir yetki delegasyonunun yapılabilmesi amacı ile Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve ilgili süreç sahipleri ile yapılacak görüşmeler sonucu mevcut onay limitleri ve yetkiler tespit edilmekte, tüm süreçlere ilişkin pozisyon bazında yetki matrisi oluşturulmaktadır. Çalışma kapsamında ayrıca Yeni Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda “teşkilat yönergesi” hazırlanmaktadır.

Ayrıca Aile Şirketleriniz için;

Ailenin misyonu, felsefesi ve değer yargıları doğrultusunda aile ile işin birbirleriyle nasıl etkileşim içerisinde olacağını düzenleyen politikaların bütünü olan Aile Anayasasının oluşturulması hizmetini sunmaktayız. Sunduğumuz hizmet kapsamında, aile üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirilmekte, aile bireylerinin beklentileri ve istekleri değerlendirilerek Aile Anayasası tanımlanmaktadır.

Aile Anayasası; aile konseyi, aile değerleri, hissedarlık yapısı, yönetim kurulu yapılanması, aile üyelerinin şirket içinde görevlendirilmesi kriterleri, hissedarlık, emeklilik, şirket içinde görev almayan aile üyeleri, kar payı ve dağıtımı, anlaşmazlıkların çözümü ve anayasaya aykırı davranışların yaptırımları konu başlıklarını içermektedir.

Şirket yönetiminin gelecek nesillere aktarımını sağlayacak ve şirkete, aileye ve önemli yöneticilere etki edecek olan planı oluşturmak konusunda müşterilerimize destek vermekteyiz. Sunduğumuz hizmet kapsamında, Şirket’in özellikleri ve içinde bulunduğu aşamaya uygun şekilde liderlik ve yönetim yapısı oluşturulmakta, ardıl belirlenmekte ve devir sürecine ilişkin yol haritası oluşturulmaktadır.

Sizin için Ne Yapabiliriz?

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı hizmetimiz aşağıdaki çalışmaları içeren bir paket olarak sizlere sunulmaktadır.

Şirketinizin mevcut üst yönetim yapıları Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında değerlendirilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulması gereken üst yönetim yapısı görev tanımları ve çalışma şekilleri ile birlikte belirlenmekte, yetki ve sorumlulukları dokümante edilmektedir.

Kurumsal yönetimin önemli bir adımı olarak etkin ve verimli bir yetki delegasyonunun yapılabilmesi amacı ile Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve ilgili süreç sahipleri ile yapılacak görüşmeler sonucu mevcut onay limitleri ve yetkiler tespit edilmekte, tüm süreçlere ilişkin pozisyon bazında yetki matrisi oluşturulmaktadır. Çalışma kapsamında ayrıca Yeni Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda “teşkilat yönergesi” hazırlanmaktadır.

Ayrıca Aile Şirketleriniz için;

Ailenin misyonu, felsefesi ve değer yargıları doğrultusunda aile ile işin birbirleriyle nasıl etkileşim içerisinde olacağını düzenleyen politikaların bütünü olan Aile Anayasasının oluşturulması hizmetini sunmaktayız. Sunduğumuz hizmet kapsamında, aile üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirilmekte, aile bireylerinin beklentileri ve istekleri değerlendirilerek Aile Anayasası tanımlanmaktadır.

Aile Anayasası; aile konseyi, aile değerleri, hissedarlık yapısı, yönetim kurulu yapılanması, aile üyelerinin şirket içinde görevlendirilmesi kriterleri, hissedarlık, emeklilik, şirket içinde görev almayan aile üyeleri, kar payı ve dağıtımı, anlaşmazlıkların çözümü ve anayasaya aykırı davranışların yaptırımları konu başlıklarını içermektedir.

Şirket yönetiminin gelecek nesillere aktarımını sağlayacak ve şirkete, aileye ve önemli yöneticilere etki edecek olan planı oluşturmak konusunda müşterilerimize destek vermekteyiz. Sunduğumuz hizmet kapsamında, Şirket’in özellikleri ve içinde bulunduğu aşamaya uygun şekilde liderlik ve yönetim yapısı oluşturulmakta, ardıl belirlenmekte ve devir sürecine ilişkin yol haritası oluşturulmaktadır.

Farkımız & Yöntemimiz

EconTech & Advisory’de danışmanlık bölümlerinde çalışan profesyonellerimiz sektöründe lider konumlarda olan birçok yerel ve uluslararsı şirkette çalışmalar yapmış ve mesleki sertifikasyonlara sahiptirler. Bankacılıktan İnşaata, Bilişimden Sigortacılığa kadar pek çok sektörde tecrübesi bulunan ekibimiz ihtiyaçlarınız için küresel standartlarda sizlere hizmet sunacaktır.